Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DARILA

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo  v sredo   1. decembra 2021 s pričetkom ob 12,30 in se bo odvijalo na daljavo (teams)

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

1. Darila z vidika dohodnine, DDV in DDPO

2. Odgovori na vprašanja