Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

DEJAVNOSTI

087-alabama_biking

Društvo skrbi za razvedrilo članov, zato organizira vsako leto po dve enodnevni ekskurziji po Sloveniji, ter po eno večdnevno ekskurzijo v tujino. Pri navedenih ekskurzijah imajo člani popust.

V okviru društva deluje tudi Sekcija upokojencev, ki ima svoje redne tedenske sestanke, za razvedrilo pa prireja srečanja in izlete v okviru sekcije.

Pregled izletov je v letnem programu.