Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: ZR 2012

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 6. marca 2013 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13. Srečanje bo vodila Lidija Sabol.

  • ZR in DDPO 2012
  • odgovori na vprašanja