Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: TRANSFERNE CENE IN OLAJŠAVE ZA RR

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 6. aprila 2022 ob 12,30 uri  (na teamsih).
Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek
1. Transferne cene
2. Olajšave za RR
3. Odgovori na vprašanja