Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: PREFAKTURIRANJE

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 3. aprila 2013 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13. Srečanje bosta vodili Natalija Kunstek in Lidija Sabol.

  • Prefakturiranje
  • DDV v praksi
  • Odgovori na vprašanja