Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: PREDLOGI SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 3. aprila 2019 ob 12,30 uri v prostorih  Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1.

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

1. Predlogi sprememb v davčni zakonodaji

2. Odgovori na vprašanja