Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: KRAJ OBDAVČITVE STORITEV

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 4. decembra 2013 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13.

Srečanje bosta bosta vodili Natalija Kunstek in Lidija Sabol.

Na srečanju se boste seznanili z:

1) Kraj obdavčitve pri storitvah in mali davčni zaezanec za DDV

2) Obdavčitev daril

3) poročanje o najemih

4) Odgovori na vprašanja