Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: E-RAČUNI IN VSEBINA E-RAČUNOV

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 6. novembra 2013 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13.

Na srečanju se boste seznanili z vedno bolj popularno tematiko e-računov in sicer bo srečanje razdeljeno na dva dela:

1) E-računi za hitrejše in cenejše poslovanje, predavateljica je ga. Jasna Žaler Culiberg iz Halcom d.o.o.

2) Plani in koraki države na področju e-računov, generalna direktorica UJP-a mag. Aleksandra Miklavčič

3) Vsebina e-računa in možnost souporabe z drugimi produkti, predavatelj g. Miha Filipič, produktni specialist globačnega transakcijskega bančništva, Unicredit banka Slovenija d.d.

4) Odgovori na vprašanja, Lidija Sabol