Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDV PO 1.7.2021-nadaljevanje (teams)

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 2. junija 2021 ob 12,30 uri (organizirano na daljavo)

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek
1. Novosti pri DDV po 1.7.2021
2. Odgovori na vprašanja