Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: 7 KORAKOV ZA RAZREŠEVANJE NAPETIH SITUACIJ

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 8. maja 2013 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13. Srečanje bo vodila prof. Klara Ramovš Elite d.o.o.

Tema srečanja je:

– sedem korakov zarazreševanja napetih situacij.

Vabljeni