Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR:ZADNJE SPREMEMBE PRI OBRAČUNU PLAČ NA KATERE MORAMO BITI POZORNI

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v torek 22. oktobra  2013  s pričetkom ob 9.00 do 14.00 ure.


Vsebina posvetovanja: 

1.      Obračun plače – vštevanje dohodkov v pokojninsko osnovo delavca

         sprememba ZPIZ-2 pri določanju pokojninske osnove

         kaj to pomeni v praksi

         kaj se bo poročalo za leto 2013 v M4 obrazcu

 

2.      Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

         kaj določa 156. člen ZPIZ-2

         dileme / posebnosti na katere je potrebno paziti

         prilagoditev REK-1 obrazca

         vzorec izpolnjenega obrazca

 

3.      Oprostitev plačila prispevka nosilca s.p.-ja

        določilo 14. odstavka 145. člena ZPIZ-2

        na kaj je potrebno pri uporabi tega člena paziti

 

4.      Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

         kaj določa 157. člen ZPIZ-2

         dileme / posebnosti na katere je potrebno paziti

         prilagoditev REK-1 obrazca

         vzorec izpolnjenega obrazca

         zahtevek za vračilo prispevkov

 

5.      Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

         bistvena vsebina zakona

         spodbuda za zaposlovanje mladih

         omejitev pri porodniškem nadomestilu

 

6.      Zaposlovanje za določen čas / nedoločen čas po 12.4.2013 – novosti in posebnosti

         sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas po 12.4.2013 po ZDR-1

         pravica do odpravnine, če pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas po ZDR-1 in njena davčna obravnava

         novela ZUTD-A in posebnost ureditve pri sklepanju pogodb po 12.4.2013

         kdaj je delodajalec oproščen plačila prispevka za zaposlovanje

         kdaj je delodajalec dolžan plačevati prispevke za zaposlovanje v višjem znesku

         prilagoditev REK-1 obrazca

         vzorec izpolnjenega obrazca

 

7.      Delo upokojencev

Ali upokojenec lahko opravlja delo na podlagi avtorske pogodbe in/ ali pogodbe o delu (podjemne pogodbe)?

        opravljanje avtorskega dela preko avtorske pogodbe – pravna podlaga (pogodba), avtorstvo, obračun avtorskega honorarja

        ali pri avtorskem delu obstajajo kakšne omejitve

        kdaj upokojenec lahko opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe – odprte dileme

        davčni vidik obračuna dohodka upokojenca na podlagi podjemne pogodbe

        kako je s povračili strošokv upokojencu, ki opravlja delo na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe

 

Začasno in občasno delo upokojencev.

        osnova pravila začasnega / občasnega dela po noveli ZUTD-A

        kdaj začasno / občasno delo in kdaj pogodba o delu (podjemna pogodba) – odprte dileme

        obračun dohodka iz naslova začasnega / občasnega dela – davčni vidik in vidik prispevkov za socialno varnost, REK-2 obrazec

 

Upokojenci poslovodne osebe / prokuristi.

        na kaj je potrebno paziti – odprte dileme

        upokojenec poslovodna oseba

        upokojenec prokurist

 

8.      Avtorsko delo in delo po podjemni pogodbi

        na splošno o avtorskem delu in podjemni pogodbi

        pravila obračuna honorarja / plačila za delo in povračila stroškov

        pavšalni prispevek za zdravstvo

        1.1.2014 – obvezno zavarovanje za PIZ na podlagi 18. člena ZPIZ-2

 

9.      Na kratko o predlogu sprememb ZDoh-2 in predvidene novosti pri REK obrazcih s 1.1.2014

 

 

PREDAVATELJICA: Irena Kamenščak 

 

Predavateljica Irena Kamenščak je davčna svetovalka, ki svetuje predvsem na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava pri družbi BDO Svetovanje d.o.o.

  

Udeležnina na udeleženca znaša 140 EUR + 22% DDV  (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 17.10.2013 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 04/13.