Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: ZAKLJUČEVANJE POSLOVNEGA LETA 2021 IN DDPO ZA 2021

Posvetovanje bo potekalo v dvorani »Četrtne skupnosti Bežigrad«, Vojkova 1, 1000 Ljubljana  v torek dne 7.12. 2021,  s pričetkom ob 9.00 uri   do 12.00 ure.

Za udeležbo je obvezno izpolnjevanje pogojev PCT in priporočil NIJZ.


PREDAVATELJICA:  PETRA MLAKAR, davčna svetovalka

 

Vsebina posveta:

 1. Napotki za letno poročilo 2021
 • Sestavitev letnega poročila po ZGD-1
 • Posamezni dogodki v luči računovodskih standardov:
  • Vrednotenje zalog
  • Slabitev/odpis terjatev
  • Oblikovanje rezervacij…
  • Dokumentiranje poslovnih dogodkov
 1. Obračun DDPO za 2021 in novosti za 2022
  • Računovodenje poslovnih dogodkov in DDPO
  • Problematika DDPO pri nepridobitnih organizacijah
  • Praktični primeri davčno (ne)priznanih odhodkov
  • Olajšave za DDPO
  • Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb za leto 2022
 1. Informacija o predlogih sprememb Zakona o dohodnini 2022

Vprašanja lahko  pošljete tudi vnaprej  na mail drfrlj@siol.net

 

Cena na udeleženca je 80,00 evrov plus DDV ( 97,60 evrov), ki jo ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 03-2021

Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do vključno četrtka  2. 12. 2021 na mail: DRFRLJ@siol.net ali preko spletne strani.