Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: VPLIV NOVOSTI ZPIZ-2 NA OBRAČUNAVANJE IN PLAČILO PRISPEVKIV

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v torek 12. marec 2013 s pričetkom ob 12.00 uri .

Seminar bo vodil Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o. in Inštitut za poslovodno računovodstvo.

Vsebina posvetovanja:

• KAJ je novega na področju prispevkov v 2013 in kaj bo novega od 1.1.2014 naprej?
• Različne zavarovalne podlage ter njihove značilnosti po ZPIZ-2:
o Delavci v delovnem razmerju:
o Samozaposleni (s.p. in zasebniki)
o Družbeniki-poslovodne osebe:
o Osebe v drugem pravnem razmerju:
• Posebni primeri zavarovanja:
o opredelitev zavarovancev (delo upokojencev v okviru drugega pravnega razmerja, praktični pouk in opravljanje proizvodnega dela ali delovne prakse dijakov in študentov);
o kdaj se prispevki obračunajo od osnove za obračun in kdaj v pavšalu;
o zavezanec in rok za plačilo prispevkov;
• prispevki za podjemna dela in avtorstva (oseba, ki je in oseba, ki ni zavarovana na kakšni drugi podlagi, uvedba obvezne vključitve v zavarovanje v primeru drugih pogodbenih razmerij
• pravila obveznega zavarovanja po ZPIZ-2,
• honorarno delo upokojencev po novem, upokojenci in s.p. v 2013 ter kasneje
• delo študentov po novem
• prispevki družbenikov – poslovodij v 2013 ter v 2014 in naprej
• vrstni red vključitev v obvezno zavarovanje
• zavarovanje v primeru hkratnega izpolnjevanja pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje po več podlagah
• obremenitev s prispevki za »običajni« s.p., dopolnilno dejavnost, opravljanje dejavnosti oseb s statusom študenta
• kaj se všteva in kaj ne v osnovo za obračun prispevkov pri dohodkih iz delovnega razmerja
• kdaj po novem prispevki v primeru odpravnin iz poslovnih razlogov,
• najnižja osnova za prispevke v delovnem razmerju
• prispevki samostojnih podjetnikov in zasebnikov, spremembe po letih
• Vpliv ponovne (samo)zaposlitve dosedanjega upokojenca na prejemanje pokojnine;
• Prehodno obdobje za uskladitev lastnosti zavarovanca po ZPIZ-2

Vprašanja, dileme, odgovori

Udeležnina na udeleženca znaša 60,00 EUR (+20%DDV). Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke. Udeležnino nakažite do srede 6.3.2013 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 01/13. Prosimo, da izpolnite obrazec “Podatki potrebni za izdajo računa” in ga za prijavo na posvetovanje pošljete po faksu št.: 01/436 20 23 do 6.3.2013 ali po e-mailu na: drfrlj@siol.net .

Za drugega udeleženca priznavamo 10% popust, za tri udeležence in več popust po dogovoru