Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR. SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

Spremembe Zakona o dohodnini z novelo ZDoh-2Z in najnovejše sodbe Sodišča EU

Posvetovanje bo potekalo na daljavo preko Ms Teams, in sicer v četrtek, 7.4..2022 od 9:00 do 10:30.

PREDAVATELJICA:

NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

 

Skladno z novelo ZDoh-2Z, ki se uporablja od 1.1.2022 se na več področjih Zakona o dohodnini obetajo spremembe. Spremembe smo pričakovali, vendar pa se v praksi postavlja kar nekaj vprašanj v zvezi s aplikacijo sprejete novele v mescu marcu na poslovne dogodke, ki so se zgodili pred sprejetjem. Več o predmetnih spremembah bomo povedali na posvetu z dne 7.4.2022, ko bomo govorili tudi o najnovejši sodni praksi Sodišča EU.

Vsebina posveta:

Novela Zdoh-2Z:

Oprostitev plačila dohodnine od:

– družinske pokojnine;

– izplačil iz šolskega sklada;

Ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve;

Sprememba davčne obravnave odpravnine ter plačila za poslovno uspešnost;

Izvzem oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov;

Spremembe v zvezi z olajšavami pri opravljanju dejavnosti:

 • Sprememba olajšave za zaposlovanje in nova olajšava za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič;
 • Povišanje olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju;
 • Nova olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod;
 • Spremembe pri olajšavah za donacije in nova olajšava za donacije izvajalcem programov vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport;
 • Znižanje odstotka normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem;
 • Spremembe, ki zadevajo dohodek iz kapitala:
  • obresti, dividende in dobiček iz kapitala;
 • Spremembe v zvezi z letno davčno osnovo;
 • Spremembe v zvezi z osebnimi olajšavami:
  • Povečanje splošne olajšave;
  • Olajšava za starejše in olajšava za prostovoljno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči;
  • Olajšava za status dijaka ali študenta;
  • Uskladitev olajšav;
 • Lestvica za odmero dohodnine;
 • Možnost spremembe stopnje akontacije dohodnine od pokojnine oziroma poklicne pokojnine, ki jo izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec;
 • Določbe, ki so posledica retroaktivne veljavnosti novele, in sicer na področju:
 • Dohodki, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo oziroma se za njih obračunana (akontacija) dohodnine šteje za dokončni davek;
 • Dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo;
 • Dohodek iz dejavnosti.

Najnovejša sodna praksa Sodišče EU

Udeležnina na udeleženca je 40,00 evrov plus DDV ( 48,80 evrov). Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino nakažite do 5.4.2022 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 3/22.

 

Prijave sprejemamo torka 5.4.2022.