Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: SPREMEMBE SRS V LETU 2019

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”,( zdaj Triglav) Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 29. novembra 2018 od 11.30 do 14. ure.

PREDAVATELJICA:  SILVA KORITNIK RAKELA predavateljica in avtorica učnh gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki. Slovenski inštitut za revizijo je 17.10.2018 sprejel spremembe SRS 2016. Iz dokumenta, v katerem so označeni členi, ki se spreminjajo, je razvidno, da bodo rešitve iz MSRP 16 vključene tudi v zbirko SRS, in jih organizacije začnejo uporabljati že 1.1.2019.

Med prvimi državami v svetu bomo uredili i tudi računovodenje kriptovalut s pojasnilom 1  k SRS 11 – Časovne razmejitve. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kripto sredstev pri imetnikih kot tudi obveznosti pri izdajateljih.

Še vedno pa ni predvidenih kakšnih večjih sprememb na področju finančnih instrumentov – torej uskladitve z MSRP 9 – Finančni instrumenti. Spreminja se samo način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen tako uporabnikom zbirke SRS  – pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

 

 VSEBINA POSVETA:

11.30 – 12.45

SRS 15 (2019) in kriptovalute

  • Prihodki
  • Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)
  • Osnovne definicije iz: standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena, …
  • Prikaz razlik na zgledih
  • Pojasnilo o kriptovalutah
  • Spremembe pri finančnih instrumentih

12.45  – 13.00

Odmor s pogostitvijo

13.00 – 14.00

Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

  • Kdaj govorimo o najemih
  • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16 ter SRS 1
  • Prehod – zgled izračuna in knjiženja

 

Cena na udeleženca je 80,00 evrov plus DDV (97,60 evrov), ki jo ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 3/18

Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do 23. novembra 2018 na DRFRLJ@siol.net