Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: SPREMEMBE DDV IN DAVČNEGA POSTOPKA V LETU 2020

 

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v sredo 27.11.2019 od 12. do 14.30 ure.

PREDAVATELJICA: NATALIJA KUNSTEK davčna svetovalka

PROGRAM POSVETOVANJA

 1. Spremembe DDV v letu 2020:
 • Spremembe v zvezi z uveljavljanjem oprostitve po 46. členu ZDDV-1 (intra-komunitarne dobave blaga v drugo državo članico),
 • Spremembe v zvezi s »skladiščenjem na odpoklic«,
 • Spremembe v zvezi z zaporednimi dobavami,
 • Spremembe v zvezi z obveznostmi pri pridobitvi prevoznih sredstev,
 • Spremembe v zvezi s kazenskimi določbami.
 1. Spremembe davčnega postopka v letu 2020:
 • Spremembe v zvezi z zavarovanjem izpolnitve in plačilom davčne obveznosti,
 • Spremembe v zvezi z rubežem, prodajo in cenitvijo premičnin,
 • Spremembe v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja,
 • Spremembe v zvezi z akontacijo dohodnine od drugih dohodkov,
 • Spremembe v zvezi s plačevanjem dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Cena na udeleženca je 97,60 eur z vključenim DDV kar ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 2/19
Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do 21.11.2019 na DRFRLJ@siol.net