Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: SPREMEMBBE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCEV

 

Zadnje spremembe pri obračunu prispevkov in REK obrazcih 

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v petek 10. januarja  2014  s pričetkom ob 9.00 do 11.30.00 ure.

 

Vsebina posvetovanja: 

 

  1.  Spremembe pri obračunu prispevkov za PIZ in ZZ pri:

·         obračun avtorskega honorarja fizični osebi,

·         obračun plačila po podjemni pogodbi ,

·         obračun pri pogodbi o poslovodenju,

·         obračun pri pogodbah o prokuri,

·         izplačilo sejnin,

·         izplačila tujcem,

·         izplačila upokojencem,

·         kaj pa študentje 

2.    Spremembe pri poročanju na REK obrazcih:

·         Kaj se spreminja oz. kaj vse bo potrebno poročati DU? 

3.    Vprašanja udeležencev.

 

PREDAVATELJICA: Irena Kamenščak 

Predavateljica Irena Kamenščak je davčna svetovalka, ki svetuje predvsem na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava pri družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Udeležnina na udeleženca znaša 70 EUR + 22% DDV  (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 8.12014 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 1/14.