Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: PRIPRAVA NA DDPO 2018 IN PREGLED DAVČNE PRAKSE PRI DOHODNINI

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v ponedeljek 10.12.2018  od 9.  do 13.00 ure.

PREDAVATELJICA:  PETRA MLAKAR

 PROGRAM POSVETOVANJA

1.       Obračun DDPO za 2018

o   Računovodenje poslovnih dogodkov in DDPO

o   Problematika DDPO pri nepridobitnih organizacijah

o   Praktični primeri davčno (ne)priznanih odhodkov

o   Olajšave za DDPO

o   Zakon o davčnem postopku v povezavi z obračunom DDPO

Vse prikazano skozi enostavne praktične primere iz vsakdanje prakse

2.      Davčna praksa v letu 2018:

o   Davčno (ne)rezidenstvo fizičnih oseb in prijava dohodkov iz tujine

o   Problematika izplačil nagrad za poslovno uspešnost

o   Prokurist ali poslovodja (direktor) in status upokojenca

3.      Pričakovane spremembe v letu 2019 pri dohodkih iz delovnega razmerja in pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja.

4.      Vprašanja in odgovori

 

Cena na udeleženca je 130,00 evrov plus DDV ( skupaj 158,60 evrov), kar  ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 4/18

Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do 5.12.2018.