Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: DDV v letu 2019 in obravnava posebnosti DDV

Vabimo vas posvetovanje:

 

DDV v letu 2019 in obravnava posebnosti DDV

 

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”,( zdaj Triglav) Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 25. oktobra 2018 od 11.30 do 14. ure.

PREDAVATELJICA:  NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

Skladno s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Ministrstvo za finance objavilo dne 18. 7. 2018, se nam v letu 2019 na področju DDV obetajo spremembe. O njih bomo spregovorili na posvetu. Poleg sprememb pa bomo pojasnili tudi DDV obravnavo nekaterih posebnosti.

 

Vsebina posveta:

 

· Predvidene spremembe ZDDV-1 v letu 2019:

o enotna evropska DDV obravnava kuponov,

o administrativne poenostavitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in

    elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci,

o manj administrativnih obremenitev (ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1 in manj administracije

    v zvezi z izračunavanjem odbitnega deleža) in

o spremenjen način izračunavanja obresti pri institutu samo prijave.

 

· DDV obravnava nekaterih posebnosti:

o Kaj pomenijo različne DDV številke na prejetih računih (predpona EU ali predpona države

    članice),

o Kako z vidika DDV obravnavati račune, prejete ob spletnih nakupih na katerih ni naveden

    dobavitelj,

o Kako postopati ob napačno obračunanem DDV na prejetem računu iz EU in tretjih držav? Kdaj je

    DDV v takšnih primerih lahko zaračunan in kdaj ne?

 

 

Cena na udeleženca je 70,00 evrov plus DDV ( 85,40 evrov), ki jo ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 2/18

Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do 20. oktobra 2018 na DRFRLJ@siol.net