Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: DAVČNI VIDIK COVID-19 IN PRIPRAVA NA DDPO 2020

Posvetovanje bo organizirano kot webinar v sredo dne 16.12.2020 od 9.00 do 13. ure.


PREDAVATELJICA: PETRA MLAKAR, davčna svetovalka

 

Vsebina posveta:

Davčni vidik COVID-19

 1. Na kratko o protikoronskih ukrepih države (od PKP1 do PKP6)
 2. Izpolnjevanje pogojev za upravičenja
 3. Vpliv prejetih upravičenj na (obdavčljive)prihodke 2020
 4. Pogoj -10, -20 ali -30% prihodkov
 5. Prepoved izplačila nagrade za poslovno uspešnost za poslovodje
 6. Prepoved izplačila dobička v letu 2020 in za leto 2020
 7. Povračila stroškov za delo na domu
 8. Izplačilo regresa za 2020

 

Obračun DDPO za 2020

 1. Računovodenje poslovnih dogodkov in DDPO
 2. Problematika DDPO pri nepridobitnih organizacijah
 3. Praktični primeri davčno (ne)priznanih odhodkov
 4. Olajšave za DDPO
 5. Zakon o davčnem postopku v povezavi z obračunom DDPO
 6. Sprememba v določanju davčne osnove, nova določila glede amortizacije in najemov osnovnih sredstev
 7. Sprememba pri davčni stopnji

 

Vprašanja lahko pošljete vnaprej na mail drfrlj@siol.net

 

Cena na udeleženca je 110,00 evrov plus DDV ( 134,20 evrov), ki jo ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 01-20.

Gradivo, ki ga vsak udeleženec prejme na svoj mail je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do petka 11. decembra 2020 na mail: DRFRLJ@siol.net ali preko spletne strani.