Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Rogaška Slatina

rogaska-slatina

Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je obmejna, turistična občina, ki leži v vzhodni Sloveniji. Sedež občine, ki združuje krajevne skupnosti Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan je v kraju Rogaška Slatina od leta 1994. V občini živi več kot 11.500 prebivalcev, od tega jih malo manj kot polovica (5.500) živi v mestu Rogaška Slatina. Razprostira se po treh dolinah, ob Ratanskem in Irskem potoku, oba pa se zlivata v Ložnico. Njeno pokrajino sestavljajo prijazne gorice, na skrajnem severu občine pa leži najvišji Boč (978 m) z razglednim stolpom in krajinskim parkom Boč-Plešivec, v katerem se nahaja edinstveno rastišče velikonočnice (Pulsatilla Grandis), redke vrste cvetoče stepske rastline. Na izlet vabijo tudi vzpetine v okolici zdraviliškega kompleksa: Bellevue, Cvetlični in Tavčarjev hrib, Janina, Rodne ter Tržaški hrib. Številni gozdovi prispevajo k toplemu in vlažnemu podnebju, zato ima občina prijetno subpanonsko klimo z milimi zimami. Po gričih do nadmorske višine 500 metrov uspevajo različne sorte vinske trte.

Rogaška Slatina sodi s svojo večstoletno turistično zgodovino in velikim obsegom turističnega prometa med najstarejše in najpomembnejše turistične kraje v Sloveniji. Zdraviliška dejavnost ter z njo povezane dejavnosti so bile skozi pretekla stoletja odločilen dejavnik razvoja in izgleda naselja, saj se je izoblikovalo značilno zdraviliško-turistično jedro mesta Rogaška Slatina z bogato stavbno dediščino. Druga gospodarska panoga, ki je zaznamovala preteklost in kroji sedanjost tega prostora, je steklarska industrija.

Točka odličnosti : Zdravilišče Rogaška Zdraviliški park Steklarna Rogaška Paviljon kaktej Krajinski park BočKraljevi vrelec

Znameniti meščani :

  • Jože Lipnik – literarni zgodovinar, upokojeni univerzitetni profesor didaktike slovenskega jezika in književnosti, publicist, pesnik. Živi v Rogaški Slatini, kjer je tudi častni občan.
  • France Kidrič (1880-1950) – literarni zgodovinar, akademik, rojen leta 1880 v Rogaški Slatini. Bil je dekan Filozofske fakultete v ljubljani in rektor ljubljanske univerze.
  • Boris Kidrič (1912-1953) – politik, revolucionar, organizator OF SLovenija. Kasneje predsednik prve slovenske vlade in jugoslovanski minister za gospodarstvo. Otroštvo je preživel v Rogaški Slatini.
  • Josip Stritar (1836-1923) – pesnik, pisatelj, dramatik. Po I. svetovni vojni mu je jugoslovanska vlada poklonila vilo v Rogaški Slatini, danes imenovano Stritarjev dom. Tu je živel zadnja leta svojega življenja in tu je umrl.