Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Strokovne ekskurzije

Strokovne ekskurtije v letu 2022

Tako kot v vsakem letu, tudi v letu 2022 planiramo strokovne ekskurzije in izlete po Sloveniji in po svetu. Kaj pripravljamo za leto 2022 lahko najdete med letnim programom društva in v primeru, da je program za izlet že dogovorjen, spodaj.

Vse člane društva, bomo o programu strokovne ekskurzije in izleta pravočasno obvestili po elektronski pošti,