Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: STATUSNO PREOBLIKOVANJE

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 1.junija 2022 ob 12,30 uri v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1.
Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

1. Na kratko o davčnih implikacijah statusnih preoblikovanj
2. Odgovori na vprašanja