Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: OBDAVČITEV DANES IN JUTRI

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v torek  10. decembra 2013 s pričetkom ob 9.00 uri .

To je tudi zadnje posvetovanje, ki ga bomo organizirali v letu 2013, zato  na vas  čaka tudi praktično darilo našega društva.

Seminar bo vodila davčna svetovalka  Petra Mlakar.

 

Vsebina posvetovanja: 

Seminar je namenjen praktičnemu spoznavanju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ob upoštevanju »podporne« zakonodaje: 

Obdavčitev pravnih oseb:

o        Novosti pri obračunu DDPO za leto 2013

o        Plačila storitev v davčno prijaznejša okolja (davčni odtegljaj)

o        Samoprijava

o        Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti

o        Vpliv poslovanja med povezanimi osebami na obdavčitev

o        Davčno (ne)priznani odhodki

o        Davčne olajšave

o        Pokrivanje davčne izgube

o        Obdavčitev prejetih dividend

o        Posebnosti pri obdavčitvi »normirancev«

Dohodki fizičnih oseb: nekateri praktični primeri in REK-i po 1.1.2014

o        Obdavčitve dohodkov zaposlenim osebam:

§         plačilo za delo,bonitete, povračila stroškov

§         odpravnine ob prekinitvi delovnega razmerja za (ne)določen čas

o        Obdavčitev dohodkov na podlagi drugih pogodbenih/pravnih podlagah:

§         Izplačila po Zakonu o avtorski in drugih sorodnih pravicah ter podjemnih pogodbah

o        Izplačila poslovodjem, prokuristom, starejšim delavcem,

o        Obdavčitev drugih dohodkov (novoletna darila,nagrade,)

 

 

Udeležnina na udeleženca znaša EUR 140,00 (+22%DDV). Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke. Udeležnino nakažite do četrtka 5.12.2013 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 05/13. Prosimo, da izpolnite obrazec “Podatki potrebni za izdajo računa” in ga za prijavo na posvetovanje pošljete po faksu št.: 01/436 20 23 do 5.12.2013 ali po e-mailu na: drfrlj@siol.net .