Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Prijava za nove člane

V skladu z GDPR vas prosim da prenesete to datoteko. Prosimo vas, da jo skrbno preberete, izpolnite in podpišete, nato pa skenirano priložite v spodnji prijavi za nove člane.

IZJAVA DRUŠTVO LJUBLJANA

DANE
DANE