Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Osnovni podatki društva

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Linhartova cesta 9
1000 LJUBLJANA

Mobila številka: 041 982 833
e.pošta: drfrlj@siol.net

transakcijski račun 6100 0001 5418 303