Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Letni program društva

Vse člane društva obveščamo o naših planiranih aktivnostih v letu 2022.

 I. POSVETOVANJA

V okviru društva so organizirani tudi seminarji z aktualno vsebino, ki zajemajo:

    • posvetovanja s področja financ in računovodstva  za sestavo letnih poročil za gospodarske družbe in druge uporabnike;
    • aktualno tematiko, ki se nanaša na spremembe zakonodaje s področja davka na dodano vrednost, davka iz dobička ter ostalih davkov  in prispevkov in zaposlitveno zakonodajo;
    • spremembe ki se nanašajo na SRS in MRS.

Za posvetovanja zaračunavamo udeležnino. Vsi programi seminarjev so objavljeni na naši spletni strani v času prijav na seminar.

 II. SREDINA SREČANJA

Po sklepih organov društva bomo v letu 2022 organizirali devet sredinih srečanj in sicer vsako prvo sredo v mesecu, razen v juliju, avgustu in septembru. Vsebina srečanj bo sproti objavljena na strani izobraževanja in seminarji.

V primeru pandemije bodo sredina srečanja organizirana v obliki virtualnih srečanj. Prosimo vse, ki ste se prijavili na sredina srečanja in niste prejeli vabila, da nam vaš mail pošljete na društvo in pripišete, da se želite udeleževati sredinih srečanj

III. STROKOVNE EKSKURZIJE IN IZLETI

Na področju razvedrilnega programa so predvideni dve izleta in sicer:

1. Portugalska

2. Italija – Boromejski otoki in Milano

Programa bosta objavljena na spletni strani društva, članom pa bomo poslali vabilo in program  tudi   po mailu.

Na oba izleta se lahko prijavite v prostorih društva na določen dan od 9. do 12. ure, kjer lahko  poravnate tudi stroške izleta ali pa po e-mailu do dneva prijav ter plačilo na TR društva: 6100 0001 5418 303 do dneva prijav.

IV. ČLANARINA IN ČLANSKA EVIDENCA

Letna članarina je sestavljena iz dveh delov in sicer:

    • letna članarina društvu v višini 20 €
    • sredina članarina v višini 30 €, ki jo plačajo samo tisti člani, ki obiskujejo sredina srečanja.

Na osnovi plačila članarine v višini 20 € in vaše izjave, ki jo lahko elektronsko pošljete na društvo,  da lahko vaše podatke posredujemo Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, prejmete ugodnost, da ste oproščeni plačila kotizacije na Dnevih računovodij, upravičeni pa ste tudi do vavčerja s strani  Zveze v višini 25 €.

Letna članarina društva za koledarsko leto je 20€, v primeru pa, da se nameravate udeleževati sredinih srečanj, vas prosimo, da nakažete še dodatnih  30 € članarine za sredina srečanja. Prosimo, da članarino poravnate do 31.1.2022, saj boste s tem omogočili kvalitetno delo našega društva.

Vse člane naprošamo, da nas sproti obveščate o spremembah podatkov v članski evidenci.

 V. PROSTI ČAS 

Društvo nudi svojim članom koriščenje počitniških enot na naslednjih lokacijah:

Za nečlane društva je dnevni najem 10 eur višji.

Prijavite se lahko v času uradnih ur na mobitel: 041 982 833 ali po elektronski pošti.

VII. SEKCIJA UPOKOJENCEV PRI DRUŠTVU RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV

Želja, da se člani društva po upokojitvi ne bi medsebojno povsem odtujili je bila za osnovo ideji o ustanovitvi  Sekcije upokojencev  v okviru društva. Sekcija je bila ustanovljena  v aprilu leta 1983.

Člani sekcije se redno srečujemo vsak teden (torek dopoldan) v prostorih restavracije City hotela Turist na Dalmatinovi 15. Srečanja so dobro obiskana in so prilika prijetnega počutja v krogu bivših stanovskih kolegov in prijateljev.

Dvakrat letno se praznujejo rojstni dnevi, ob koncu leta pa je poskrbljeno za prijetno sprostitev na tako imenovanem »Mini silvestrovanju«.

Vsak mesec od marca do novembra priredimo izlete na katerih si ogledamo lepote in znamenitosti Slovenije.

Vpišete se lahko preko spletnega obrazca, ki ga najdete na strani prijava za nove člane, ali vsak torek na srečanjih članov sekcije ali na izletih sekcije, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. 

VIII.   PROGRAM IZLETOV SEKCIJE UPOKOJENCEV

1. izlet: Marec – Izvir Hubelj Ajdovščina in Sinji vrh

2. izlet: April – Kamnik, Mekinje samostan in zeliščni vrt

3. izlet: Maj- Škofja loka, Križna gora

4. izlet: Junij- Volčje ali Bloško jezero

5. izlet: Julij – Radovljica in čebelarski muzej

6. izlet: September – Celje, dom na Svetini

7. izlet: Oktober – Kumrovec

8. izlet: November – Okroglice, Sevnica in koline

Meseca avgusta izlet ni predviden. Po dogovoru s člani sekcije si bomo  ogledali kakšno znamenitost Ljubljane z mestnim avtobusom ali peš. Vse informacije in prijave za izlete in srečanja Sekcije upokojencev DRFR Ljubljana sprejema komisija za izlete deset dni pred odhodom na mobitel št. 040 715 294 (ga.Ljuba Naraglav). Zbirno mesto in odhod avtobusa je izpred parkirnega prostora pred trgovino Žito v Ljubljani. Zaradi višje sile so možne spremembe izletov (datum ali smer izleta).

Potujmo skupaj in srečno!