Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Sekcija mladih

V decembru 2009 je bila pri DRFR ustanovljena sekcija mladih, ki združuje člane društva do dopolnjenega 35 leta starosti.

SREČANJA

V letu bodo organizirana sredina srečanja za člane sekcije mladih in sicer jih je predvidenih pet. Vsebina srečanj bo sproti objavljena na spletni strani.

Na področju razvedrilnega programa se bomo udeležili izletov organiziranih v okviru društva, v primeru dodatnega interesa pa bomo organizirali kakšen enodnevni izlet

Na izlet sekcije mladih društva DRFR se lahko prijavite tudi v prostorih društva na določen dan od 8. do 12. ure, kjer se lahko poravnajo tudi stroški izleta ali pa po e-mailu.