Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Vransko – Celje – Vojnik – Dobrna

4. izlet: SEPTEMBER (11. 9. 2018)

Vransko – Celje – Vojnik – Dobrna