Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Izleti za upokojence

Velika Planina

Velika Planina

4. izlet: AVGUST (11. 8. 2020)