Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Strokovne ekskurzije v letu

ZLATA PRAGA IN PRAVLJIČNA JUŽNA ČEŠKA

Viteška Malta

Klasična Jordanija

Strokovne ekskurtije v letu 2024