Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Strokovne ekskurzije v letu

Strokovne ekskurtije v letu 2022