Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Strokovne ekskurzije v letu

GRČIJA – Grški kalejdoskop

Strokovne ekskurtije v letu 2023