Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 8. novembra 2017 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13.

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

Na srečanju se boste seznanili z naslednjimi področji:

1. Elektronsko arhiviranje

2. Odgovori na vprašanja