Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DOHODNINA

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 4. maja ob 12,30 uri v veliki dvorani stavbe Slovenijalesa.
Srečanje bo vodila davčno svetovalko Natalija Kunstek

1 Sprememba ZDoh-2

2. Odgovor na vprašanje

3. Volitve Društva RFR Ljubljana