Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDV – TOKRAT IZJEMOMA NA DRUGO SREDO V MESECU


Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo tokrat zaradi zadesenosti dvorane izjemoma drugo  sredo v mesecu  –  9. oktobra 2019 ob 12,30 uri v prostorih  Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1.

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

1. Kaj je z DDV obdavčljiv promet

2. Kaj je promet zunaj sistema DDV

3 Kako obravnavamo odškodnine, članarine, subvencije in donacije ter kako sponzoriranje

4. Odgovori na vprašanja