Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDPO PRIHODKI

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo dne v sredo dne 7. januarja 2015 ob 12.30 uri v prostorih sejne sobe mestne občine Ljubljana izpostava Bežigrad Linhartova 13.

Srečanje bosta bosta vodili Natalija Kunstek in Lidija Sabol.

Na srečanju se boste seznanili z:

1) Davčno priznani in nepriznani prihodki

2) Odgovori na vprašanja