Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDPO PRIHODKI IN ODHODKI

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 2. februarja 2022 s pričetkom  ob 12,30 uri na aplikaciji teams.

Srečanje bo vodila Natalija Kunstek
1. DDPO prihodki in odhodki
2. Odgovori na vprašanja