Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDPO 2021

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 2. marca 2021 ob 12,30 uri  (na teamsih).
Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek
1. Olajšave za namene DDPO
2. Davčno nepriznani odhodki
3. Odgovori na vprašanja