Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDPO 2019

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 5. februarja 2020 ob 12,30 uri v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1.
Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek
1. Olajšave za namene DDPO
2. Davčno nepriznani odhodki
3. Odgovori na vprašanja