Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SREDINO SREČANJE: DDPO 2018

Vabimo vas na sredino srečanje, ki bo v sredo 6. marca 2019 ob 12,30 uri v prostorih  Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1.

Srečanje bo vodila davčna svetovalka Natalija Kunstek

1. Olajšave za namene DDPO

2. Davčno nepriznani odhodki

3. Odgovori na vprašanja