Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Splošne novice

GRČIJA – Grški kalejdoskop

SREDINO SREČANJE: PRESTAVLJENO IZ 1.2.2023 NA 15.2.2023!

SREDINO SREČANJE: DDPO PRIHODKI

SEMINAR: Uveljavitev sprememb davčne zakonodaje v letu 2022 in predvidene spremembe davčne zakonodaje v letu 2023

SREDINO SREČANJE: DAVČNO PRIZNANI ODHODKI

SREDINO SREČANJE: DARILA

SEMINAR: OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN PREDVIDENE SPREMEMBE OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB 2023

SREDINO SREČANJE: ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

SREDINO SREČANJE: NORMIRANCI

SREDINO SREČANJE: STATUSNO PREOBLIKOVANJE

SREDINO SREČANJE: DOHODNINA

SREDINO SREČANJE: TRANSFERNE CENE IN OLAJŠAVE ZA RR

SEMINAR. SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

SEMINAR: Transferne cene, olajšava za vlaganja v R&R in olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

SREDINO SREČANJE: DDPO 2021

SREDINO SREČANJE: DDPO PRIHODKI IN ODHODKI

SEMINAR: SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV V LETU 2022

SEMINAR: ZAKLJUČEVANJE POSLOVNEGA LETA 2021 IN DDPO ZA 2021

SREDINO SREČANJE: DARILA

SREDIN SESTANEK: DIN, DN IN KONTROLA DAVČNEGA ORGANA

SEMINAR: SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE IN PREJETA POMOČ PO INTERVENTNI ZAKONODAJI V LETU 2021

SREDINO SREČANJE: Novosti v zvezi z mini davčno reformo

SREDINO SREČANJE: DDV PO 1.7.2021-nadaljevanje (teams)

SEMINAR.: SPREMEMBE ZDDV-1 s 1.7.2021

SREDINO SREČANJE: STRES IN IZGORELOST