Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Solčava – Panoramska cesta – Jezersko

4. izlet: JUNIJ (11. 6. 2019)

Solčava – Panoramska cesta – Jezersko