Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: Zvišanje stopenj DDV in vstop Hrvaške v EU

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v ponedeljek 17. junija  2013  od 9.00 do 11.30 ure.


Vsebina posvetovanja: 

 

Zvišanje  stopenj DDV:

·        od kdaj bodo računi po novih stopnjah

·        dobropisi in sprememba stopenj

·        daljše obdobje zaračunavanja – katero stopnjo uporabim

 

Vstop Hrvaške v EU:

·        kakšne prage ima Hrvaška pri DDV, ki jih moram poznati

·        kakšne bodo DDV številke

·        vpliv na transakcije:

o      kdaj bo to EU dobava brez DDV

o      kaj moram spremeniti v bazi podatkov

o      na kaj moram paziti pri prodaji fizičnim osebam

·        vračila DDV in PDV v potniškem prometu:

o      kateri datum je ključen (datum carine, datum računa,…)

o      prehodno obdobje

 

 

Vaša vprašanja

 

Sistematično, pregledno in s primeri vam bomo predstavili ključne spremembe na področju DDV zaradi vstopa Hrvaške v EU. Opozorili vas bomo na izvedbeni vidik zaradi dviga  stopenj DDV. Vprašanja bomo obravnavali z vidika izdajatelja računa in tudi z vidika prejemnika računa, opozorili pa bomo tudi niti na vidik vpisovanja v razne evidence.

 

 

Komu je seminar namenjen:

Ker dvig stopnje vpliva na vse je seminar namenjen tako gospodarstvu kot tudi negospodarstvu. Predvsem je namenjen računovodjem, finančnikom in vsem, ki se srečujejo z DDV. Ker bomo precej opozarjali na izvedbeni vidik je seminar namenjen tudi komercialistom.

 

 

PREDAVATELJICA: Mag. Tanja Urbanija

 

Mag. Tanja Urbanija je davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o. V letu 2001 je pridobila certifikat davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi strokovnih predavanj. Kot soavtorica je objavila šest knjig od tega eno v tujini. Svetuje predvsem na področju DDV.

 

  

Udeležnina na udeleženca znaša 80 EUR + 20% DDV  (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 12.6.2013 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 03/13.