Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: ZAPOSLOVANJE IN DELO NA ČRNO, OBDAVČITEV RAZLIČNIH VRST DELA TER DRUGE DAVČNE NOVOSTI

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 13. novembra 2014 ob 9. uri

PREDAVATELJ: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec

 

Vsebina posvetovanja:

 

1. Spremembe v ZDOh-2 in ZDDPO-2 ter napovedane spremembe v ZDDV-1

1. Po novem širitev kroga podjetnikov, ki se bodo lahko vključili v obdavčitev po normiranih stroških, tveganja pri poslovanju ((ne)odvisna razmerja)

2. Katerim družbam se morda izplača poslovanje v sistemu normiranih stroškov (problematika večjega obsega davčno nepriznanih odhodkov, institut prekritega izplačila dobička),

3 .Razdelitev dobička v družbah normirankah, pretok sredstev med podjetnikom in gospodinjstvom ter obratno,

4. Izpolnitev pogoja za poslovanje v sistemu normiranih stroškov, v primeru letnih prihodkov nad 50.000 EUR, posebnosti pri izpolnjevanju pogojev, določeni pogoji ki onemogočajo poslovanje v sistemu normiranih stroškov

5. Spremembe v ZDDV-1: popravek davčne osnove pri malem davčnem zavezancu, elektronske in telekomunikacijske storitve, kraj obdavčitve pri prevozu oseb in obvezna identifikacija v drugi državi, širitev instituta solidarne odgovornosti.  

6. Pogoste dileme pri obračunavanju DDV ter novejša in zanimivejša stališča FURS

7. E-računi: osnovna pojasnila in določila,

2) Nov Zakon o finančni upravi in transferne cene

o       Nova naloga finančne uprave bo tudi sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov,

o       Ustrezna ravnanja družb, ki imajo povezane osebe doma in/ali v tujini

3) Zaposlovanje in delo na črno

1. Tveganja delodajalcev, delo na črno, definicija, zaposlovanje na črno

2. Dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno

            – s poudarkom na predstavitvi novega osebnega dopolnilnega dela,

3. izpostavljamo predvsem:

                       a) kdo lahko prijavi osebno dopolnilno delo, kaj se lahko dela v sklopu osebnega dopolnilnega dela

                       b) vrednotnice in osebno dopolnilno delo

                       c) omejitev glede prihodkov za osebno dopolnilno delo

                       d) davčne obveznosti iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela

4. dileme in praksa glede opravljanja dela družinskih članov v primeru družinskih podjetij v povezavi s kratkotrajnim delom

5. davčne obveznosti pri različnih pogodbenih oblikah dela

 

Udeležnina na udeleženca je 100,00 evrov plus DDV (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 10.11.2014 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 5/14.