Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: Uveljavitev sprememb davčne zakonodaje v letu 2022 in predvidene spremembe davčne zakonodaje v letu 2023

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe »Slovenijales«, Dunajska 22, Ljubljana v petek, 20.1.2023 od 9.00 do 12.30 ure. Odmor je predviden med 10.30 in 11.00 uro

PREDAVATELJICA: NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

 

Uveljavitev sprememb davčne zakonodaje v letu 2022 in predvidene spremembe davčne zakonodaje v letu 2023

V letu 2022 se je davčna zakonodaja precej spreminjala. Velikokrat smo ob povzemanju novih oziroma spremenjenih dikcij novel opozorili, da je potrebno počakati na prakso. V okviru predmetnega posveta bomo pogledali kako so se posamezne spremembe iz leta 2022 uveljavile v praksi. Ker pa smo ravno vstopili v leto 2023, bomo v okviru posveta pogledali tudi pričakovane spremembe v letu 2023.

 

Vsebina posveta:

  • Davek na dodano vrednost:

o Pregled pomembnejših določb novele ZDDV-1 M

o Uveljavitev predmetne novele v praksi (stališča FURS in relevantna sodna praksa)

o Predvidene spremembe v letu 2023

  • Davek od dohodka pravnih oseb:

o Vpliv Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države na ZDDPO-2

o Uveljavitev predmetne spremembe v praksi (stališča FURS in relevantna sodna praksa

o Predvidene spremembe v letu 2023

  • Dohodnina

o Pregled pomembnejših določb novel ZDoh-2Z in ZDoh-2AA

o Uveljavitev predmetne novele v praksi

  • Davčni postopek

o Pregled vpliva novele ZFU-A na ZDavP-2

o Pregled novele ZDavP-2N

o Uveljavitev predmetnih sprememb v praksi

o Predvidene spremembe v letu 2023

Udeležnina na udeleženca je  80,00 evrov plus DDV ( 17,60 evrov). Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino  nakažite  do 16.1.2023  oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 1/23.

Prijave sprejemamo ponedeljka 16.1.2023, na mail društva drfrlj@siol.net  ali s prijavnico na naši spletni strani.