Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: Transferne cene, olajšava za vlaganja v R&R in olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

Transferne cene, olajšava za vlaganja v R&R in olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

Posvetovanje bo potekalo na daljavo preko Ms Teams, in sicer v torek, 15.3.2022 od 9:00 do 11:30. Predviden je 15 minutni odmor ob 10:15.

PREDAVATELJICA:

NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

Bliža se rok za oddajo bilanc in davčnih obračunov za leto 2021. To pomeni da se bliža tudi rok za pripravo poročila o transfernih cenah za družbe, ki poslujejo med povezanimi osebami ter rok za pripravo elaborata za uveljavljanje olajšave za R&R.

Vsebina seminarja: 

Transferne cene (TC):

  1. Pravne podlage (Kdaj bo možno olajšavo uveljavljati?);
  2. Kako dokazati olajšavo? (Bo potrebno pripraviti elaborat?)
  3. Nov pravilnik?

Olajšava za vlaganje v R&R:

  1. Pravne podlage (Kdaj bo možno olajšavo uveljavljati?);
  2. Kako dokazati olajšavo? (Bo potrebno pripraviti elaborat?)
  3. Nov pravilnik?

Olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

  1. Pravne podlage (Kdaj bo možno olajšavo uveljavljati?);
  2. Kako dokazati olajšavo? (Bo potrebno pripraviti elaborat?)
  3. Nov pravilnik??

Udeležnina na udeleženca je  50,00 evrov plus DDV ( 61,00 evrov). Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino  nakažite  do 11.3.2022  oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 2/22.

Prijave sprejemamo do petka 11.3.2022, na mail društva drfrlj@siol.net  ali s prijavnico na naši spletni strani.