Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV V LETU 2022

Posvetovanje bo potekalo na daljavo preko Ms Teams, v torek 18.1.2022 od 9,00 do 10,30 ure Odmor ni predviden.


PREDAVATELJICA:

NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

Skladno z novelo ZDDV-1M, ki je bila v Uradnem Listu RS objavljena 27.12.2021 in novelo ZDDPO-2S, ki je bila v Uradnem Listu RS objavljena 29.10.2021, se spreminjata ZDDV-1 in ZDDPO-2. O predmetnih spremembah bomo govorili 18.1.2022 od 9:00h do 10:30 v okviru spletnega seminarja.

Vsebina seminarja: 

Spremembe ZDDV-1:

  1. Spremembe v zvezi z obvezno identifikacijo za namene DDV;
  1. Spremembe v zvezi z izdajanjem računov;
  1. Spremembe v zvezi z obračunom DDV.

Spremembe ZDDPO-2:

  1. Spremembe v zvezi z olajšavami;
  1. Spremembe v zvezi s tako imenovanim »črnim seznamom«;
  1. Spremembe v zvezi z administrativnimi razbremenitvami.

(Predvidene) spremembe ZDoh-2.

Udeležnina na udeleženca je  40,00 evrov plus DDV- ( 48,80 evrov). Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino  nakažite  do 14.1.2022  oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 1/22.

Prijave sprejemamo do petka 14.1.2022, na mail društva drfrlj@siol.net  ali s prijavnico na naši spletni strani.