Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: OBRAČUN DDPO 2017

 

Približuje se marec in z njim rok za oddajo davčnega obračuna DDPO za leto 2017, zato vas vabimo na kratek posvet, kjer bomo povzeli pomembne določbe ZDDPO-2 in novosti, ki vplivajo na obračun DDPO.

 

 

VSEBINA POSVETA:

 

·         Davčna osnova in davčna stopnja (novosti);

·         Davčne olajšave (kako je z uveljavljanjem v praksi;

·         Davčno (ne)priznani odhodki;

·         Transferne cene:

o   Dokazovanje transakcij med povezanimi osebami;

o   Kaj je ključno pri pripravi analize;

o   Kdaj je priprava poročila nujna;

·         Tanka kapitalizacija – kdaj in kako?

  

 

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”,( zdaj Triglav) Dunajska 22, Ljubljana v torek, 13. februarja 2018 od 12. do 14.30 ure.

PREDAVATELJICA:  NATALIJA KUNSTEK