Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN PREDVIDENE SPREMEMBE OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB 2023

Vabimo vas na posvetovanje:

 

OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN PREDVIDENE SPREMEMBE OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB 2023

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v ponedeljek dne 5.12. 2022,  s pričetkom ob 9.00 uri   do 12.00 ure.


PREDAVATELJICA:  PETRA MLAKAR, davčna svetovalka

 

Vsebina posveta:

 1. Obračun DDPO za 2022 in nove olajšave za 2022
  • Računovodenje poslovnih dogodkov in DDPO
  • Problematika DDPO pri nepridobitnih organizacijah
  • Praktični primeri davčno (ne)priznanih odhodkov, med drugim tudi:
   • Povračila stroškov zaposlenim
   • Bonitete
  • Olajšave za DDPO
 1. Pregled predvidenih sprememb pri Zakona o dohodnini 2022 in 2023

Vprašanja lahko  pošljete tudi vnaprej  na mail drfrlj@siol.net

 

Cena na udeleženca je 109,80 evrov z vključenim DDV-jem. Prosimo, da znesek kotizacije ob prijavi nakažete na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 04-2022

Gradivo je vključeno v ceno Prijavite se lahko do vključno torka  29. 11. 2022 na mail: DRFRLJ@siol.net ali preko spletne strani.