Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: OBDAVČITEV DELA V TUJINI

Posvetovanje bo v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana v ponedeljek, 29.5.2023 od 9.00 do 14.00 ure, lahko pa se prijavite tudi na spletno udeležbo, ki jo boste lahko spremljali v času posvetovanja.

PREDAVATELJICA: NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

 

V zvezi z obdavčitvijo tujih dohodkov ali dohodkov v Sloveniji, dohodkov napotenih delavcev in na splošno tujcev je še vedno veliko odprtih vprašanj. Spremenjena zakonodaja o tujcih še dodatno vzbuja dvome v zvezi s pravilnostjo obračuna davka v Sloveniji. Ker je materija obdavčitve dela v tujini obsežna in zaradi vedno več migracij in prostega pretoka delavcev zelo aktualna, vas vabimo na posvet, kjer bomo na to temo spregovorili.

 

Vsebina posveta:

  • Obdavčitev rezidentov po načelu svetovnega dohodka: o Dohodki iz zaposlitve

o Pokojnine

o Dohodek iz dejavnosti

o Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

o Drugi dohodki

 

  • Obdavčitev nerezidentov v Sloveniji: o Dohodek z virom v Sloveniji

o Kako se plačuje dohodnina za nerezidente?

o Davčne pravice in obveznosti nerezidentov

o Olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP

 

  • Obdavčitev premičnega in nepremičnega premoženja tujcev o Davčne obveznosti tujcev kot lastnikov nepremičnin

o Obdavčitev plovil

 

  • Davčna obravnava dohodka delavcev ki so napoteni na delo v tujino o Kako določiti vir dohodka in plačnika davka?

o Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

o Osnova za obračun prispevkov

o Povračila stroškov v zvezi z delom

o Predlaganje REK obrazcev

  • Pregled zakonodaje o zaposlovanju tujcev

 

Udeležnina na udeleženca je  110,00 evrov plus DDV ( 24,20 evrov). Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino  nakažite  do 24.5.2023  oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 2/23.

Prijave sprejemamo do srede 24.5.2023, na mail društva drfrlj@siol.net  ali s prijavnico na naši spletni strani.