Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: OBDAVČITEV DELA V TUJINI

Posvetovanje bo v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana v torek, 24.10.2023 od 9.00 do 12.00 ure.

PREDAVATELJICA: NATALIJA KUNSTEK, davčna svetovalka

 

V zvezi z obdavčitvijo tujih dohodkov ali dohodkov v Sloveniji, dohodkov napotenih delavcev in na splošno tujcev je še vedno veliko odprtih vprašanj. Spremenjena zakonodaja o tujcih še dodatno vzbuja dvome v zvezi s pravilnostjo obračuna davka v Sloveniji. Ker je materija obdavčitve dela v tujini obsežna in zaradi vedno več migracij in prostega pretoka delavcev zelo aktualna, vas vabimo na posvet, kjer bomo na to temo spregovorili.

 

Vsebina posveta:

Obdavčitev rezidentov po načelu svetovnega dohodka:

o Dohodki iz zaposlitve

o Pokojnine

o Dohodek iz dejavnosti

o Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

o Drugi dohodki

 

Obdavčitev nerezidentov v Sloveniji:

o Dohodek z virom v Sloveniji

o Kako se plačuje dohodnina za nerezidente?

o Davčne pravice in obveznosti nerezidentov

o Olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP

 

Davčna obravnava dohodka delavcev ki so napoteni na delo v tujino;

o Kako določiti vir dohodka in plačnika davka?

o Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

o Osnova za obračun prispevkov

o Povračila stroškov v zvezi z delom

o Predlaganje REK obrazcev

 

 

Udeležnina na udeleženca je  109,80 evrov z vključenim DDV-jem. Gradivo v obliki prosojnic, ki bodo uporabljene na posvetu, je vključeno v ceno. Udeležnino  nakažite  do 20.10.2023  oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka pri DH d.d., SI 56 6100 0001 5418 303 sklicna številka 3/23.

Prijave sprejemamo do petka 20.10.2023, na mail društva drfrlj@siol.net  ali s prijavnico na naši spletni strani.